Black Catching Agent

 • тоо-кен химиялык Flotation Reagent кара кармагыч агент үчүн

  тоо-кен химиялык Flotation Reagent кара кармагыч агент үчүн

  Кара кармоочу агент сульфиддерди флотациялоодо кеңири колдонулат.Ал 1925-жылдан бери колдонулуп келе жатат.

  Анын химиялык аты дигидрокарбил тиофосфат.Ал эки категорияга бөлүнөт:

  диалкилдитиофосфат жана диалкилмонотиофосфат.Бул туруктуу, жакшы

  касиеттери жана тез чирибестен төмөнкү рНда колдонулушу мүмкүн.