Малеин ангидриди

 • Малеин ангидриди 99,5

  Малеин ангидриди 99,5

  ● Бөлмө температурасында күчтүү ачуу жыты бар малеин ангидриди (C4H2O3).
  ● Көрүнүшү ак кристалл
  ● CAS номери: 108-31-6
  ● Эригичтиги: суу, ацетон, бензол, хлороформ ж.б. сыяктуу көпчүлүк органикалык эриткичтерде эрийт.