Этил ацетат

 • Этил ацетат

  Этил ацетат

  ● этилацетат, ошондой эле этилацетат катары белгилүү, органикалык бирикме болуп саналат
  ● Көрүнүш: түссүз суюктук
  ● Химиялык формула: C4H8O2
  ● CAS номери: 141-78-6
  ● Эригичтиги: сууда бир аз эрийт, этанол, ацетон, эфир, хлороформ жана бензол сыяктуу көпчүлүк органикалык эриткичтерде эрийт.
  ● Этил ацетат негизинен эриткич, тамак-аштын даамын, тазалоочу жана майсыздандыргыч катары колдонулат.