Ксантат

 • Сульфид рудасын флотациялоочу натрий изопропил ксантат

  Сульфид рудасын флотациялоочу натрий изопропил ксантат

  Ксантатты ойлоп табуу байытуучу технологиянын прогрессине чоң өбөлгө түздү.

  Ксантаттын бардык түрлөрү көбүктү флотациялоо үчүн коллекторлор катары колдонулушу мүмкүн жана колдонулган көлөмдө

  бул талаа эң чоң.Этилксантат адатта жеңил сүзүүчү сульфиддик рудаларда колдонулат.

  Тандалган флотация;этил ксантат жана бутилди (же изобутилди) чогуу колдонуу

  ксантат адатта полиметалл сульфид рудасын флотациялоо үчүн колдонулат.